Nasze poradnie

 

Poradnia  UROLOGICZNA

Poradnia  HEMATOLOGICZNA

Poradnia  HEPATOLOGICZNA

Poradnia  GINEKOLOGICZNA

Poradnia  MEDYCYNY PRACY

Poradnia  NEFROLOGICZNA

Poradnia  OTORYNOLARYNGOLOGICZNA / LARYNGOLOGICZNA

Poradnia  UROLOGII DZECIĘCEJ

Poradnia  LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

Poradnia   ENDOKRYNOLOGI DZIECIĘCEJ

Poradnia  CHIRURGI OGÓLNEJ 

Poradnia   CHIRURGI NACZYNIOWEJ

Poradnia  ORTOPEDYCZNA 

Poradnia  DIETETYCZNA

Poradnia  DERMATOLOGICZNA 

Poradnia  INTERNISTYCZNA

Poradnia  WENEROLOGICZNA

Poradnia  CHIRURGI DZIECIĘCEJ

Poradnia CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Poradnia  NEUROCHIRURGICZNA

Poradnia  DIABETOLOGICZNA

Poradnia  NEFROLOGII DZECIĘCEJ

Poradnia  KARDIOLOGICZNA

Poradnia  KARDIOLOGII DZECIĘCEJ

Poradnia  ONKOLOGICZNA

Poradnia  POŁOŻNICZA

Poradnia  PULMONOLOGICZNA / CHORÓB PŁUC

Poradnia  TRANSPLANTOLOGII

Poradnia   TRAUMATOLOGI NARZĄDU RUCHU

Pracownia  ULTRASONOGRAFICZNA ( USG )